Predaj - Norsonic

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Predaj

Firma Norsonic je výhradným ditribútorom v Slovenskej republike

Merac
ích prístrojov NORSONIC.
Firma NORSONIC A.S. vyrába profesionálne prístroje na meranie zvuku a vibrácií.
Prioritne sa orientuje na reťazce na meranie zvuku a vibrácií v životnom a pracovnom prostredí. Je lídrom v oblasti vývoja a výroby prístrojov pre potreby zisťovania stavebno-akustických parametrov.
Ponúka kompletné meracie reťazce ako aj samostatné komponenty - kalibrátory, mikrofóny, predzosil
ňovače, predlžovacie káble, všesmerové zdroje, zdroje kročajového hluku ako aj príslušenstvo pre meranie stavebnooakustických parametrov.
Špeciálnou ponukou sú systémy na dlhodobé monitorovanie hluku v životnom prostredí. Firma NOROSNIC A.S. dodala a inštalovala doteraz najväčší systém na monotorovanie hluku v vonkajšom prestredí na svete,
pozostávajúci zo 120 samostatných monitorovacích jednotiek integrovaných do spoločnej siete - v aglomerácii Peking v Číne.

Meracieho systému Acoustic-Camera od firmy gfai tech.
Identifikácia a kvantifikácia zdrojov zvuku.
Zviditeľňovanie zdrojov zvuku
.

Prístrojov na meranie svetla, UV -žiarenia PRC KROCHMANN.

Programov na predikciu zvuku vo vonkajšom a vnútornom prostredí DATAKUSTIK
.
CadnaA – výpočet hlukovej záťaže vo
vonkajšom prostredí.
CadnaR – výpočet hlukovej záťaže vo vnútornom prostredí, výrobné haly, výpočet expozície hlukom na pracovných miestach
.
BASTIAN – výpočet akustických parametrov vnútorných
deliacich vertikálnych a horizontálnych stavebných konštrukcií.

Program
u CATT Acoustic.
P
redikcia, šírenie zvuku vo vnútornom priestore - hudobné, divadelné, prednáškové priestory.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky